przejdź na profil wilkids na facebook'u

Komu pomagam?

Swoją pomoc kieruję do Rodziców Dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia, są nadpobudliwe, impulsywne, lub ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera. Powadzę terapię z naciskiem na rozwijanie komunikacji oraz samodzielności. Moja terapia opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami. Przekazuję instruktaż zalecanych ćwiczeń oraz zabaw do domu.

Rodzicu, jeśli zauważyłeś
u swojego dziecka przed
3 rokiem życia:

  • brak rozwoju mowy lub opóźniony rozwój mowy
  • ograniczone lub powtarzające się wzorce zachowań
  • osłabiony kontakt wzrokowy
  • słaba reakcja na imię lub jej brak
  • nieumiejętność zabawy „na niby”
  • brak zainteresowania innymi dziećmi
  • trudne zachowania, agresja, autoagresja, niekontrolowane i trudne do zapanowania wybuchy złości, płaczu

Terapia indywidualna dziecka

Treść zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

dowiedz się więcej

Ocena dzieci z autyzmem
i innymi zaburzeniami

Ocena dzieci z autyzmem i z zaburzeniami w rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R.

dowiedz się więcej
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=